جام جم موزیک

  • تاریخ : ۱۵ام مرداد ۱۳۹۷

سنه خاطیر گوزلیم
دنیانی آلسام ساتارام
توتارام دامنوی
هر نه غم اولسا آتارام
گئجه نی صبحه کیمی
آغلیب آغلار یاتارام
تابماسام عشقیمه درمان
ائوزومی من آسارام

گل بانا ، عمرومی وردیم من سانا

وای بانا، سنیز گالسام درد بانا

بیر دون بانا باخ

الریمی آل الینه

بیر دون بانا گل

گوزلریوی سال گوزومه